35 lat 75 KDH

W dniu 12 września b.r. (sobota) odbędą się obchody 35-lecia 75 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej im. księdza Piotra Ściegiennego w Bilczy. Obchody rozpoczną się mszą świętą w kościele p.w. św. Kazimierza w Bilczy o godzinie 14.45 a kolejna część  od godziny 16.00 na posesji państwa Pietrzczyków w Bilczy przy ulicy Rogatka 12 (godz. 16.00-17.00 część oficjalna, od 17.00 spotkanie pokoleń przy ognisku). Informacje na ten temat u druha Lucjana Pietrzczyka, u instruktorów 75 KDH, w mediach społecznościowych oraz na stronie www.ospbilcza.pl.

Zaproszenie na zebranie wiejskie

Sołtys Wsi Bilcza zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w remizie OSP, w dniu 6 września 2015 roku (niedziela).

I termin - godz. 17.00

II termin - godz. 17.15

z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad;

2) Propozycje przedsięwzięć do realizacji na rok 2016 finansowanych z funduszu sołeckiego;

3) Sprawy różne.

W zebraniu weźmie udział Wójt Gminy. Zapraszam do licznego udziału.

Odwołane ognisko

W imieniu organizatorów informujemy, że planowane na jutro ognisko z sołtysem i radą sołecką na boisku przy ul. Ściegiennego nie odbędzie się.