Przedstawiciele

Poseł Na Sejm RP Lucjan Pietrzczyk

Radny Rady Gminy w Morawicy  Leszek Cygan

Radny Rady Gminy w Morawicy  Tomasz Domagała

Radny Rady Gminy w Morawicy  Tadeusz Kuc

 

Sołtys Tadeusz Kuc

Członek Rady Sołeckiej Zenon Bielecki

Członek Rady Sołeckiej Marek Gil

Członek Rady Sołeckiej Czesław Ślusarczyk

Członek Rady Sołeckiej Jan Musiał

Członek Rady Sołeckiej Sebastian Król

Członek Rady Sołeckiej Waldemar Wójcik

Członek Rady Sołeckiej Milena Piwowarczyk