Członkowie Władz Zwierzchnich

 

Zygmunt Domagała

Prezes Zarządu Gminnego

Tomasz Domagała

Członek Zarządu Gminnego

Waldemar Wójcik

Przewodniczący Gminnej
Komisji Rewizyjnej

 

   
 
Zygmunt Domagała

Sekretarz Powiatowej
Komisji Rewizyjnej

ks. Marek Mrugała

Świętokrzyski Kapelan
Wojewódzki Straży